תנאי שימוש - intheweb

1.      מבוא

1.1.   אתר האינטרנט www.intheweb.co.il (להלן: "האתר") הינה מערכת לבניית אתרים ואתרי סלולר (להלן: "השירות"), בתשלום דמי הקמה ולאחר מכן תשלום חודשי קבוע ומתחדש.

1.2.   הצדדים להסכם זה הינם סייברטק  (להלן: “הספק"), זד"ל 5, ראשון לציון, 7526657, לבינך ('המשתמש') ובין כלל המשתמשים באתר www.intheweb.co.il על שלל השירותים הניתנים בו ('השירות', 'המשתמשים'). תנאי שימוש אלו חלים ויחולו על כל שימוש באתר.

1.3.   באמצעות שימוש בשירות, אתה מקבל את התנאים הללו. אם אינך מסכים לתנאים אלה, אל תשתמש בשירות.

 

2.      תנאי שימוש

2.1.   למשתמש רשות להשתמש בשירותי האתר בכפוף לאמור בהסכם זה.

2.2.   המשתמש מצהיר כי הוא מעל גיל 18 ובעל כשרות משפטית להתקשר עם בעלי האתר בהסכם זה.

2.3.   על הלקוח חלה האחריות הבלעדית על כל תוכן שיתפרסם באתר שלו.

2.5.   המשתמש מאשר הרשמה לרשימת תפוצה וקבלת מידע פרסומי מהספק, למען הסר ספק, ניתן בכל עת לצאת מן רשימת התפוצה דרך הקישור בתחתית התפוצה

 

3.      הרשמה

3.1.   במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי: שם, כתובת, דרכי ההתקשרות, דואר האלקטרוני ו/או פרטי כרטיס האשראי שברשותך. הנתונים שתמסור בעת ההרשמה יישמרו במאגר המידע של המערכת. אינך חייב על-פי חוק למסור את המידע אולם בלעדיו לא תוכל להשתמש בשירותים הניתנים. הנך מתבקש לנהוג בקפידה במסירת הפרטים ולמסור פרטים נכונים בלבד. בעת הרישום תקבל מהמערכת סיסמה. הסיסמה תשמש אותך בכל שימוש בשירותי המערכת ולצורך הזדהות. שמור על הסיסמה בסודיות כדי למנוע מאחרים שימוש לרעה בהם. הקפד להחליף את הסיסמה בתדירות גבוהה ככל האפשר, ובכל מקרה אחת לשלושה חודשים לפחות.

 

4.      רכישה וניהול שם מתחם (Domain)

4.1.   מנהל המרשם הרלבנטי רשאי לקבל או לדחות כל בקשה לרשום או לחדש רישום של שם מתחם, לפי שיקול דעתו הבלעדי ומכל סיבה שהיא, לרבות אם סבר ששם המתחם שנבחר אסור ברישום על-פי כללי הרישום המחייבים אצלו והספק לא יהיה אחראי לכך שהשם מתחם לא יחודש או יירכש.

4.2.   שם המתחם, שבחרת לרשום או לחדש את רישומו, לא יירשם על שמך עד שמנהל המרשם יבצע את הרישום או החידוש. לספק אין שליטה על פעולת מנהלי המרשם ואין ביכולתו להתחייב מתי ואם בכלל שם המתחם יירשם על שמך בפועל.

4.3.   הספק אינו אחראי לכל פעולה, החלטה, מעשה או מחדל של איזה ממנהלי המרשם ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפיו בגין כל פעולה, החלטה, מעשה או מחדל כלשהו שלהם - לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בגין דחיית בקשה לרישום או לחידוש רישום של שם מתחם, במקרה שרישום שם מתחם או חידוש הרישום לא יבוצעו בפועל וכן בגין כל התליה, השעיה או ביטול רישומו של שם מתחם.

4.4.   לאחר הזמנת שם מתחם לא ניתן לערוך אותו או להחליף אותו בשם אחר.

4.5.   לאחר הזמנת שם מתחם ניתן לבטל אותו אך לא לקבל החזר כספי עבור התקופה הנותרת

4.6.   תהליך העברת שם מתחם מרשם אחד של האיגוד לרשם אחר וכן חידוש כתובת דומיין שהסתיימה יכול לקחת עד 7 ימי עסקים.

4.7.   רישום הדומיין לא כלול בדמי הקמת האתר. דמי רישום ייגבו בנפרד.

 

ניתן לקרוא בקישור הבא על הזכויות והחובות שלך כפי שאיגוד האינטרנט הבינלאומי מפרסם עבור כתובות gTLDs:http://www.icann.org/en/registrars/registrant-rights-responsibilities-en.htm

 

5.      גיבויים

5.1.   הספק לא יהיה אחראי על גיבוי התוכן באתר של הלקוח ובאחריות הלקוח ליצור עותק מכל דבר שהוא מעלה למערכת. הספק יעשה את המקסימום לשמור על המידע והחומר המצוי באתר של הלקוח כולל גיבויו אך אין הוא יכול להיות אחראי עליו

 

6.      סימני מסחר

6.1.   סימני המסחר המופיעים באתר הנם בחזקת בעליהם, לפי העניין.

 

7.      שימוש לרעה

7.1.   הספק רשאי לסגור אתר באם עבר על אחד הכללים הנמצאים בתוכן "תנאי השימוש" כולו, ולשם הבהרה הובאו ורוכזו בסעיפים הבאים:

7.2.   אתרים למבוגרים בלבד.

7.3.   תוכן מוגן בזכויות יוצרים: מוסיקה, סרטים או משחקים שאינך מחזיקים בזכויות

7.4.   ספאם / קידום אתרים: אתר שמטרתו היחידה הוא להשיג את דירוג גוגל, פייסבוק , וכו' .

7.5.   פישינג (אתר מתחזה): אתר נועד לגרום למשתמשים לספק את שם המשתמש והסיסמה שלהם.

7.6.   הונאות: להתעשר מהר, פירמידה / שיווק רשתי, או תוכניות מפוקפקות אחרות.

7.7.   רשימה זו היא התייחסות מהירה, והוא לא אמור להיות מלאה. לקבלת מידע ספציפי יותר, עיין בתנאים שלהלן.

 

8.      קרדיט

8.1.   האתר שנבנה בעזרת המערכת כולל קישור קרדיט לאתר ההרשמה של השירות.
לסייברטק שיקול הדעת לשינוי מיקום הקישור מעת לעת לפי עיצובי האתר או להסירו לפי רצונו
.

 

 

 

 

10.  תשלומים

10.1.                    הלקוח מתחייב לספק תשלום מתאים עבור השירותים שיתקבלו מהספק, מראש ולפני קבלתם. הלקוח מסכים כי עד אשר יודיע לספק, אם בכלל, כי ברצונו לבטל חלק מן השירותים או את כולם, הוא יחוייב בתשלום עבורם על בסיס קבוע

10.2.                    ביטולים יכולים להתבצע בכל זמן נתון באמצעות כניסה לאזור הלקוחות באתר וביטול השירות המבוקש. אם הגשת בקשת הביטול, חשבונך יימחק מהמערכת בתוך 24 ש'. באם לא נתקבל מאתנו מענה או דוא"ל המאשר את הביטול, אנא צור עמנו קשר באופן מידיי.

10.3.                    על אחריותך לוודא כי אמצעי התשלום שלך מעודכנים, וכי כל החשבוניות משולמות במועדן.

10.4.                    למרות שלספק הזכות לבצע שינויים במחירים עבור כל שירותי הספק בכל עת, הרי שהמחירים מובטחים לתקופה ששולמה מראש

10.5.                    מקרה בו מספר כרטיס האשראי או תוקפו יגררו דחיית ביצוע סליקה על ידי חברות האשראי, הספק עשוי להשעות באופן מידיי את השירותים אותם הוא מספק ללקוח, עד לבירור נושא התשלום במלואו ולחיוב מלא בפועל

10.6.                    הלקוח מחויב לביצוע תשלום שוטף ומלא בכל התקופה בה חשבונו פעיל מיום פתיחת החשבון. כל שינוי בפרטי כרטיס אשראי, חייבים להיות מדווחים מיידית לספק על מנת להמשיך ולקבל שירותים באופן שוטף וללא הפסקות שירות.

10.7.                    חשבוניות מס יישלחו ללקוחות באמצעות דואר אלקטרוני בהתאם לחיובים שיבוצעו, מספר ימים לאחר ביצוע החיוב ובהתאם לפרטי הנמען שנמסרו על ידי הלקוח

10.8.                    תשלום באמצעות הפקדה/העברה בנקאית או המחאות בנקאיות, ייחשבו לתשלום בפועל, אך ורק לאחר פירעונם המלא ואישור הבנק.

10.9.                    ללקוחות מישראל כל התשלומים הינם במטבע ישראלי - ₪

10.10.                לא יתבצע החזר כספי יחסי בגין שירותים המשולמים בתשלום ארוך טווח מראש

10.11.                סייברטק שומרת לעצמה את הזכות (כל עוד לא הועבר תשלום בפועל) לבטל את העסקה לאור בעיות שמתגלות בתמחור.

10.12.                האתר הינו בבעלות המלאה של סייברטק עד לקבלת מלוא התשלום.

10.13.                תיקונים ותחזוקה שוטפת במשך 3 חודשים מיום השקת האתר (רק עבור רכיבים שנכללו בהזמנה המקורית)

10.14.                המחיר כולל הזנת תכנים והקלדת מלל מכל סוג שהוא עד לשלב עליית האתר לאוויר.

10.15.                המחיר אינו כולל פיתוחים מיוחדים שאינם נכללים באפיון המקורי. לכל פיתוח חדש תינתן הצעת מחיר נפרדת לאחר ניתוח ואפיון דרישות.

10.16.                המחיר אינו כולל רכישת שם דומיין, קידום ופרסום במנועי חיפוש

 

11.   חיוב בכרטיס אשראי

11.1.                    הלקוח נותן לחברת סייברטק הרשאה קבועה לחייב את חשבון הכרטיס הנ"ל, באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסרתי לעיל, בסכומים שאחוב לכם מעת לעת בקשר לשירותים שיינתנו על-ידכם, כפי שאלו ישתקפו ברישומיכם, החיוב כאמור יבוצע על-ידכם על-ידי הודעות לחברת האשראי.

11.2.                    הלקוח רשאי לבטל את הרשאות, על ידי הודעה בכתב אליכם בכפוף לתנאים שלהלן:

11.2.1.  ככל שאהיה ברשותי אתר אינטרנט בחברת סייברטק בעת ביטול ההרשאה, או ככל שיעמדו לחובתי עוד תשלומים

11.2.2.  שעלי לשלם, הנני מתחייב לספק לכם אמצעי תשלום חלופי מתאים.

11.2.3.  הביטול ייכנס לתוקף לאחר ארבעה ימי עבודה מעת קבלת ההודעה על-ידכם, ולא יחול על כל סוגי חיובי החשבון או התחייבויות שקדמו לכניסת הביטול לתוקף.

11.2.4.  אם לא אספק אמצעי תשלום אחר להנחת דעתכם, מתן ההודעה ייחשב כבקשה בכתב לסיום ההסכם בתוך ארבעה ימי עבודה, על-פי תנאי ההסכם (אך אם עומדים לחובתי תשלומים שטרם הגיע מועד פרעונם עבור ציוד או שירותים, ולא סיפקתי אמצעי תשלום אחר, ידוע לי כי סייברטק תהא רשאית לפעול בכל האמצעים העומדים לרשותה לשם גביית התשלומים המגיעים לה).

 

12.  זכות יוצרים והרשאות שימוש

12.1.                    מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני בעיצוב המערכת ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול בה – הינן של הספק בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבל הסכמתו של הספק בכתב ומראש. סימני המסחר באתר הינם קניינם של הספק בלבד – או במידה שפורסמו מטעמם של מפרסמים, קניינם של מפרסמים אלה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתם, בכתב ומראש

12.2.                    לא ניתן להעביר ו/או להעתיק כלי/ קוד/ תוכנה/ תמונה וכו' ממערכת הספק ללא הסכמה שלו בכתב או כחלק ממוצר שמציע הספק

12.3.                    כחלק מעיצוב אתר הלקוח, יוצגו ללקוח באתרו תמונות שונות אשר מספק לו הספק. הלקוח רשאי להשאיר תמונות אלו באתרו בלבד ואינו רשאי למכור/ להעתיק ו/או לשכפל את התמונות למקומות אחרים ברשת.

12.4.                    למען הסר ספק, הלקוח אינו רשאי בכל מקרה להשתמש בתמונות אלה בכל צורה של פרסום ו/או שיווק ו/או מכירה ו/או העתקה לכרטיסי ביקור ו/או פליירים ו/או כל צורת שיווק מוכרת מחוץ לגבולות האתר

12.5.                    לא ניתן לבנות אתר במערכת ולאחסן אותו בשרת אחר ברשת או מחוץ לה

12.6.                    זמן לטיפול בקריאת שירות לאחר הקמת האתר הינה עד 7 ימי עסקים למעט מקרים דחופים כגון: בעיות שרת וכו'

12.7.                    ללקוח גישה מלאה למערכת הניהול וביכולתו לבצע שינויים באתר כגון: הזנת תכנים, תמונות, עמודים וכו'

12.8.                    שעות שירות הלקוחות: א-ה, 10:00 - 16:00, קריאה שתפתח לאחר שעות הפעילות תידחה ליום העסקים הבא

 

13.  הפסקת פעילות האתר במערכת

13.1.                    לקוח שיהיה מעוניין להפסיק להשתמש בשירותינו קודם סיום תקופת ההתקשרות יוכל לעשות זאת, אך לא יהיה כל החזר כספי מצד הספק.

13.2.                    במידה והלקוח הפסיק טרם מועד התשלום החודשי, יחוייב בתשלום החודשי

 

14.  דואר זבל (ספאם)

אנו נוקטים בעמדה של אי-סובלנות מוחלטת כלפי דואר לא רצוי, שליחת דואר מסחרי נרחב ודואר זבל. "רשימות תפוצה" ו"רשימות תפוצה באישור הנמען" יטופלו כדואר זבל. כל משתמש שישלח דואר זבל יביא לביטול חשבונו, עם או בלי הודעה מראש. לקריאה על מדיניות הדואר הכללית שלנו: "תנאי שימוש בשרת הדואר ".

אתרים המתפרסמים באמצעות דואר זבל לא יאוחסנו על שרתינו. הגבלה זו כוללת, אך לא מוגבלת, לדואר זבל הנשלח באמצאות פקס, דוא"ל, הודעות מיידיות, Usenet / קבוצות דיון. ארגון או גוף המופיע ב- ROKSO לא יאוחסן על שרתינו. כל חשבון שיביא לכך שמרחב ה-IP שלנו יוסף לרשימה שחורה, יושעה או יבוטל באופן מיידי. סייברטק שומרת לעצמה את הזכות לדרוש שינויים או לנטרל לפי הצורך, כל אתר, חשבון, מסד נתונים או כל רכיב אחר שלא עולה בקנה מידה אחד עם מדיניותה המוצהרת, או לכונן שינויים כאלו במקרה חירום, לשיקול דעתה הבלעדי. סייברטק שומרת לעצמה את הזכות לחייב את בעל החשבון ממנו נשלח דוא"ל לא רצוי כלשהו בדמי ניקוי. עלות דמי הניקוי הנם לחלוטין לשיקול דעתה של סייברטק.

 

15.  שיפוי

15.1.                    הלקוח מסכים להגן, לשפות ולמנוע, למצוא את סייברטק חפה מכל אשמה, ולהימנע מכל סוג של דרישות, התחייבויות, הפסדים, עלויות ותביעות, לרבות שכר טרחת עורך דין סביר, כנגד סייברטק, סוכניה, לקוחותיה, מפקחיה ועובדיה, שעלולים להתעורר או לנבוע מכל שירות שסופק או בוצע או שהוסכם לבצעו, או כל מוצר שנמכר על ידי הלקוח, שלוחיו, עובדיו או מוטביו. הלקוח מסכים להגן, לשפות ולמצוא את סייברטק חפה מנזק, כנגד נזקים הנובעים מ:

15.1.1.  פגיעה באדם או רכוש שנגרמו על ידי כל אחד מן המוצרים הנמכרים או מופצים בצורה אחרת הקשורה ל-סייברטק

15.1.2.  כל חומר המסופק על ידי הלקוח, המפר או המפר לכאורה את זכויותיו הקנייניות של צד שלישי

15.1.3.  זכויות יוצרים

15.1.4.  כל מוצר פגום שנמכר ללקוחות משרת סייברטק

 

 

16.  שינויים בתנאי השימוש

הספק רשאי לשנות את תנאי שימוש אלה מעת לעת מבלי למסור על כך הודעה מראש.
הספק יפרסם את התנאים החדשים ותחילת תוקפם יהיה תאריך פרסומם.

 

17.  כללי

17.1.                    אי קיום של סעיף ממסמך זה ייחשב עילה להשבתה מיידית של המערכת של הלקוח וללא כל התראה מוקדמת

17.2.                    הספק יהיה רשאי למחוק את המערכת של אלה שעוברים על תנאי שימוש אלה כולם או מקצתם

17.3.                    על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל

17.4.                    בכפוף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל עניין ומכל סיבה שהיא, תהיה סמכות השיפוט הבלעדית נתונה לבית-המשפט המוסמך במחוז תל אביב בישראל.